Certyfikaty

2015 06 10-11 TUV CERT
UAB „Akvatera“ wdrożyła zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem pasz, zarządzania środowiskowego i zarządzania jakością, spełniający wymagania norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 22000.