O zakładzie

Najwyższej klasy wytwórnia pasz dla zwierząt domowych

UAB „AKVATERA” – to nowoczesna, wyspecjalizowana fabryka pasz dla zwierząt domowych, pomyślnie działająca od 2004 r. Wyposażenie zakładu jest jednym z najnowocześniejszych w Europie Północnej. Najnowsze wyspecjalizowane technologie produkcji pasz dla zwierząt, konsultacje profesjonalistów z Europy, surowce najlepszego gatunku umożliwiają stworzenie receptur oraz wytwarzanie produktów najwyższej jakości w optymalnej cenie. „AKVATERA” produkuje najwyższej jakości suche pasze ekstrudowane dla kotów i psów, karmę dla gryzoni oraz karmę dla ptaków, przysmaki, spełniające współczesne wymogi w zakresie karmienia zwierząt domowych.
Szeroki asortyment towarów marek oryginalnych albo marek zleceniodawcy „AKVATERA” dostarcza największym litewskim sieciom handlowym, sklepom artykułów zoologicznych, eksportuje do Szwecji, Polski, Rosji, na Białoruś, do Kazachstanu, Hiszpanii, Grecji, na Łotwę, do Estonii, Danii, Holandii, Iranu, na Cypr, do Rumunii, Bułgarii, na Maltę, Węgry, Słowację, do Singapuru, Malezji, Hong Kongu, na Sri Lankę, do Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Izraelu, Korei Południowej, Turcji, na Ukrainę.

Waga jakości

Już na początku swojej działalności „AKVATERA” inwestowała nie tylko w nowoczesne technologie, lecz również w kwalifikacje pracowników. Zespół specjalistów uzupełnili eksperci z Europy, mający duże doświadczenie w produkcji wyspecjalizowanych pasz dla zwierząt domowych.
Receptury pasz tworzy się na podstawie najnowszych badań, popartych wymogami żywienia zwierząt oraz normami światowymi. Pasze produkuje się zgodnie z wymogami norm systemu zarządzania jakością ISO 9001. W przedsiębiorstwie wdrożono system ochrony środowiska, kierując się wymogami normy ISO 14001.
W firmie „AKVATERA” wdrożono również system zarządzania bezpieczeństwem żywności (pasz), spełniający wymogi normy (ISO 22000). System ten jest zintegrowany z funkcjonującym w spółce systemem zarządzania jakością i ochroną środowiska.
Spółce „AKVATERA” nadano numer państwowego nadzoru weterynaryjnego – znak jakości zdrowotnej LT 35-103. Znak ten świadczy o tym, że w spółce podczas produkcji pasz dla zwierząt domowych przestrzega się wymogów dokumentów normatywnych Republiki Litewskiej i Unii Europejskiej, a w przedsiębiorstwie stosuje się dobrą praktykę produkcyjną. Przestrzeganie tych wszystkich wymagań zapewnia wytwarzanie bezpiecznych produktów wysokiej jakości oraz skuteczną kontrolą.

Surowce

W „AKVATERA” do produkcji karmy używa się wyłączanie sprawdzonych surowców wysokiej jakości. Poświęca się im wyjątkową uwagę, więc surowce zbożowe kupuje się wyłącznie od litewskich hodowców, z kolei inne surowce są wwożone z zagranicy i objęte ścisłą kontrolą.
 
Najwyższym celem – jakość

Od samego początku swojej działalności UAB „AKVATERA” w sposób ukierunkowany działa w dziedzinie zapewnienia niezawodnej kontroli jakości pasz dla zwierząt domowych. Najważniejszym celem jest jakościowa produkcja, dlatego spółka stale inwestuje w odnowę sprzętu, wdrażanie nowych technologii i metodyk.
W spółce wdrożono system monitoringu jakości, zarządzania i kontroli, zapewniający jakość na każdym szczeblu – od skupu surowca po sprzedaż gotowej produkcji.
Żeby jak najlepiej zaspokoić potrzeby zwierząt domowych, UAB „AKVATERA” jest zorientowana na produkcję zdrowszej paszy. Tworząc receptury zdrowszej karmy, technolog UAB „AKVATERA” współpracuje z doradzającymi technologami z Polski, konsultuje się z pracownikami laboratoriów Narodowego Instytutu Oceny Ryzyk Żywieniowych i Weterynaryjnych oraz Instytutu Żywienia Kowieńskiego Uniwersytetu Technologicznego. Karmami partii próbnych są karmione hodowane w hodowlach „KIKA GROUP” szczenięta, gryzonie, ptaszki, współpracuje się z innymi profesjonalnymi hodowcami, których opinia w procesie produkcji jest bardzo ważna.
 
Najnowocześniejsze technologie

Po otrzymaniu dofinansowania w ramach programu SAPARD w 2004 roku, została zbudowana hala produkcji pasz z najnowszą linią produkcji pasz ekstrudowanych, której wydajność wynosi 2,3-2,7 t/ha. W roku 2014, podczas modernizacji produkcji i zwiększania skuteczności wydajności pracy, w spółce zainstalowano najnowszy i najnowocześniejszy włoski sprzęt do pakowania „Fisker”, pakujący 600 szt. opakowań na godz. Cały proces produkcji jest zautomatyzowany, monitorowany i analizowany przy pomocy programów komputerowych, więc nie może tu być żadnych odchyłek ani błędów.
W 2005 r. Państwowa Służba Żywności i Weterynarii wydała UAB „AKVATERA” poświadczenie Eksportu do Unii Europejskiej, uprawniające do eksportu pasz, oznakowanych znakiem jakości zdrowotnej LT 35-103 do UE oraz krajów Unii Celnej. Spółka skutecznie eksportuje swoją produkcję do Szwecji, Polski, Rosji, na Białoruś, do Kazachstanu, Hiszpanii, Grecji, na Łotwę, do Estonii, Danii, Holandii, Iranu, na Cypr, do Rumunii, Bułgarii, Węgry, Słowację, do Singapuru, Malezji, Hong Kongu, na Sri Lankę, do Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Izraelu, Korei Południowej, Turcji, na Ukrainę.